สายด่วน : 0-3805-5943-4, 08-6369-9131, 09-6146-4551

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ให้บริการงานด้านป้องกันควบคุมกำจัดปลวก แมลง ด้วยระบบเคมี ระบบเหยื่อและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี มุ่งเน้นการบริการ คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ (กรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กระทรวงสาธารณสุข (THAI.FDA.)

  • งานป้องกันควบคุมกำจัดปลวกระหว่างการก่อสร้าง : ระบบวางท่อ
  • งานป้องกันควบคุมกำจัดปลวกภายหลังการก่อสรัางแล้วเสร็จเรียบร้อย : ระบบเคมีเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยาใต้ดินและอัดน้ำยาเข้าระบบท่อใต้บ้าน
  • งานป้องกันควบคุมกำจัดปลวกภายหลงการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อย : ระบบเหยื่อ ไม่ต้องเจาะพื้นให้เสียหาย ไม่ต้องทนกลิ่นสารเคมี ไม่ทำลายสุขภาพให้ความปลอดภัยสูง
  • งานป้องกันควบคุมกำจัดแมลง และสัตว์ฟันแทะ : ระบบเหยื่อ/ ระบบเคมี ที่ให้ความปลอดภัยสูง
  • จำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันควบคุมกำจัดแมลง

เราให้ความสำคัญกับบุคลากรผู้ให้บริการอย่างสูงสุด ทีมบริการของเราดำเนินงานโดยนักวิชาการชี่ยวชาญด้านแมลงโดยตรงและผ่านการฝึกอบรมในมาตรฐานระดับสากล


จดทะเบียนวันที่ 17 มีนาคม 2552
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0205552004521

Design by FJ DESIGN :: รับทำ Website บริษัทกำจัดปลวกกำจัดแมลง โทร : 083-093-3206 ติดต่อเรา