สายด่วน : 0-3805-5943-4, 08-6369-9131, 09-6146-4551

บริการของเรา

ระบบเหยื่อ Exterra

เมื่อท่านพบปลวกแล้ว... ต้องการให้ตายทันที ต้องการให้ออกจากบ้านไป ต้องการไม่อยากให้เข้าในบ้าน ต้องการเจอพวกมันนอกบ้านก่อนเข้าในบ้านหรือไม่ เอ็กซ์เทอร์ร่า ให้ท่านได้ทุกความต้องการ

เริ่มต้นจากใต้ดิน เราจะทำการฝังสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าลงในดิน ระยะห่างอย่างน้อย 4 เมตร ใส่สารดึงดูดปลวกโฟกัส “Focus” คืออาหารธรรมชาติที่ไม่มีสารพิษเจือปน ลงในก้นหลุมจะปล่อยจุลินทรีย์ หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า วิธีนี้จะเป็นการเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2)ในดิน ก่อนฝังสถานีตรวจจับปลวกใต้ดิน “In Ground Station” (IG) ภายในบรรจุด้วยไม้ล่อ "Timber" ซึ่งเป็นอาหารที่ปลวกชอบ มั่นตรวจเช็คเป็นประจำติดตามการบุกรุกของปลวกภัยเงียบที่เราทุกคนไม่ต้องการ

ทันทีที่บ้านคุณถูกปลวกรุกรานภายในแล้ว เราจะติดตั้งสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าแบบบนดิน Above Ground Station (AG) ในเส้นทางปลวกสำคัญๆ เพื่อกำจัดปลวกในบ้าน ขนาดกล่องที่ใหญ่เพื่อให้ปลวกสนใจให้กินเหยื่อมากที่สุด ลดความเสียหายของเฟอร์นิเจอร์ในวงแคบได้ผลชัดเจน

เหยื่อกำจัดปลวก "Requiem" ถูกบรรจุภายในสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่า ที่ติดตั้งปิดมิดชิด ซึ่งจะเป็นทางลัดเร่งขั้นตอนในการกำจัดปลวกยิ่งขึ้น เมื่อปลวกเริ่มเข้ากิน Requiem และนำกลับไปเป็นอาหารของปลวกตัวอื่นๆ ในรังปลวกจะทยอยกันตายจนหมดรัง สำหรับ Requiem ไม่เป็นพิษกับคุณและสัตว์เลี้ยงภายในบ้านแม้แต่น้อยปลอดภัยกว่าเกลือแกงปรุงอาหารในครัวเรือน

ปลวกจะไหวตัวเร็วมากเมื่อมันคิดว่ากำลังถูกรบกวนหรือบุกรุก สถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดของการกำจัด และป้องกันการเข้ามาของปลวก ด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ (จดสิทธิบัตร) ง่ายต่อการตรวจดูปลวกไม่รบกวนแต่อย่างใด ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ขั้นตอนง่ายๆ ที่เอ็กซ์เทอร์ร่าช่วยคุณได้

1 เอ็กซ์เทอร์ร่า เริ่มต้นจากใต้ดิน

คือการฝังสถานีตรวจจับปลวกใต้ดิน และคอนกรีต เอ็กซ์เทอร์ร่าลงในดินในจุดต่างๆ รอบนอกบ้าน ภายในบรรจุไม้ “Timber” เป็นอาหารที่ปลวกชอบไม่มีสารพิษเจือปน ตรวจเช็คเป็นประจำต่อเนื่อง เฝ้าระวังการบุกรุกจากภายนอก ด้วยการทำงานของ Focus สารดึงดูดปลวกรัศมี 2 เมตร ล้อมรอบตัวบ้านทิศทางของปลวกที่เดินเข้ามายังบ้านท่านจะหันเหเข้าในสถานีใต้ดิน คอนกรีต เมื่อพบกับไม้ล่ออาหารปลวก ทันทีตรวจเช็คพบว่าปลวกเข้ากินไม้ล่อ สถานีที่ใหญ่และการตรวจเช็คไม่เป็นการรบกวนปลวก นั่นหมายถึงจุดเริ่มต้นของการจบชีวิตปลวกได้อย่างง่ายดาย

การฝังสถานี Exterra ลงในดิน

ภายในสถานี Exterra บรรจุไม้ เรียกว่า "Timber"

2 เอ็กซ์เทอร์ร่าภายในบ้าน

สถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าแบบบนดิน ทางลัดในการกำจัดปลวก สามารถกำจัดปลวกได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการติดตั้งบรรจุเหยื่อกำจัดปลวก “Requiem” มีฝาปิดสนิทมิดชิด ป้องกันเด็ก และสัตว์เลี้ยงแตะสัมผัสรบกวนปลวกมากกว่า เพราะเป็นเหยื่อที่ปลอดภัยอยู่แล้ว เอ็กซ์เทอร์ร่าระบบปฏิบัติการที่ยับยั้งและป้องกันความเสียหายได้ผลอย่างรวดเร็วแบบตายทั้งรัง เมื่อปลวกถูกกำจัดไปแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการถอดกล่องสถานีบนดินออก

กรณีบ้านของคุณถูกรุกรานจากปลวก

สถานี Exterra จะมีฝาปิดล็อคสนิท

3 เมื่อปลวกติดกับดัก

การตรวจดูปลวกที่ง่ายไม่รบกวนปลวกซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก รวมทั้งเวลาใส่เหยื่อด้วย เนื่องจากปลวกจะไหวตัวเร็วมากเมื่อมันคิดว่ากำลังถูกรบกวนหรือบุกรุก สถานีที่ใหญ่กว่า จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดปลวก

การเข้ากินไม้เหยือในสถานีฝังดิน

สถานีขนาดใหญ่ ตรวจสอบง่าย

4 Requiem™ ในการกำจัดปลวก

เหยื่อกำจัดปลวก “Requiem” จะถูกบรรจุไว้ภายในสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่า เมื่อพบว่า มีปลวก ด้วยสถานีที่ใหญ่นี้เอง ไม่ทำให้ปลวกรู้สึกว่ากำลังโดนรบกวน หลังจากที่ปลวกเริ่มกิน Requiem และนำกลับไปเป็นอาหารให้ปลวกตัวอื่นๆ ในรัง ซึ่งเป็นการกำจัดปลวกได้ทั้งรังอย่างรวดเร็ว ปลวกจะเลิกกิน Timber และหันมากินแต่ Requiem แทน เนื่องจากรสชาดของมันทั้งหลายชื่นชอบมาก และเป็นสิ่งที่เราได้ทดสอบจากห้องปฏิบัติการประเทศออสเตรเลีย และภาคสนามมาเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ Requiem คือไม่เป็นพิษกับคุณ และสัตว์เลี้ยงในบ้านเลยแม้แต่น้อย

เมื่อพบปลวกจึงเติม Requiem ลงในสถานี

การติดสาร Requiem บนพื้นดิน

5 ปลวกไม่สามารถต้านทาน Requiem™

ซึ่งนำไปป้อนกับปลวกตัวอื่นๆ อย่างช้าๆ จนทั่วทั้งรังก็เสร็จเรา ปลวกตัวอื่นๆ ค่อยๆ ทยอยตายทั้งรัง นอกจากปลวกจะกิน Requiem ในสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าแล้ว พวกมันยังนำเอา Requiem กลับไปแบ่งกันที่รังของมันอีกด้วย Requiem จะถูกเก็บรวมกับแหล่งอาหารหลักของปลวกและจะถูกกินอย่างช้าๆ เนื่องจาก Requiem จะกำจัดปลวกอย่างช้าๆ ปลวกทั้งหลายที่เริ่มกิน Requiem ก่อน ก็จะทยอยกันตายไป ทำให้ปลวกที่เหลืออยู่ไม่รู้เลยว่า อาหารที่พวกมันทุกตัวกำลังกินอยู่นั้น คือต้นเหตุของการล้มตายครั้งนี้ และอีกไม่นานปลวกทั้งรังก็จะพากันล้มตายจนหมดทั้งรัง

การสร้างเส้นทางเพื่อพาปลวกตัวอื่นไปกินเหยื่อ

ปลวกเลือกกิน Requiem เป็นอัดดับแรก

6 สุดท้ายปลวกทั้งรังก็ถูกกำจัด

เมื่อปลวกทั้งรังถูกกำจัด เราจะทำความสะอาด Requiem ในสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่า และแทนที่ด้วยไม้เหยื่อ Timber อีกครั้ง เช่นเดียวกันกับสถานีตรวจจับปลวกฝังใต้ดินชนิดคอนกรีต สำหรับกรณีที่ใช้สถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าแบบบนดิน เจ้าหน้าที่จะทำการถอดสถานีเหล่านั้นออก โดยยังมีการติดตั้งสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าแบบใต้ดินตามจุดต่างๆ รอบตัวบ้านต่อไป เพื่อตรวจสอบปลวกรังใหม่ที่อาจเข้าทำลายบ้านคุณอีกครั้งในอนาคต โดยไม่ต้องรอจะกระทั่งความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว สามารถตอบสนองการบุกรุกของปลวกแต่เนิ่นๆ เพราะฉะนั้น เพียงบ้านคุณมีเอ็กซ์เทอร์ร่า ก็เหมือนมีผู้คุ้มครองที่จะช่วยปกป้องบ้านคุณจากปลวก

ซากปลวกตายในบริเวณเหยื่อ Requiem

เมื่อปลวกถูกกำจัดจะป้องกันเหยื่อด้วยสเตชั่นภายนอก

Design by FJ DESIGN :: รับทำ Website บริษัทกำจัดปลวกกำจัดแมลง โทร : 083-093-3206 ติดต่อเรา