สายด่วน : 0-3805-5943-4, 08-6369-9131, 09-6146-4551

บริการของเรา

ระบบเจาะอัดน้ำยาเคมี

1.การเจาะอัดน้ำยาภายในตัวอาคารบ้านเรือน เพื่อป้องกันควบคุมกำจัดปลวก ภายหลังบ้านสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

1.1 อาคารแบบพื้น ค.ส.ล บนคานติดดิน ใช้สว่านไฟฟ้า ดอกเจาะเลือกตามแต่ละชนิด ที่ลูกค้าเลือก เจาะเปิดผิวหน้า ขนาดรูเจาะ 20 mm. ตามด้วยดอกเจาะโรตารี่กระแทกเจาะชั้นปูนกรีตรูขนาด 16 mm. โดยเลือกใช้ดอกเจาะสว่านตามประเภทของวัสดุปูพื้น อาทิเช่น พื้นไม้ปาร์เก้ พื้นลามิเนต พื้นกระเบื้อง/แกรนิตโต้ พื้นหินแกรนิต เป็นต้น ตามรูเดิมจนทะลุถึงชั้นดินแต่ละรูที่เจาะอยู่ในแนวระดับ 25 cm. - ไม่เกิน 40 cm. ที่ดอกเจาะสามารถ จากแนวกำแพงทิ้งช่วงห่างกันไม่เกิน 100 ซม. ต่อ 1 รูตลอดแนวกำแพงผนังห้องด้านในโดยเฉพาะบริเวณที่มีปัญหา เพื่ออัดน้ำยาตามระบบมาตรฐานสากล (Sub-Soil Pressure Injection) ให้ครอบคลุมพื้นที่บริเวณภายในอาคาร หลังจากนั้นจึงทำความสะอาดและตกแต่งรูที่เจาะให้ใกล้เคียงกับ สภาพเดิมมากที่สุด

1.2 อาคารแบบยกพื้น มีช่วงมุดลอดใต้ถุน (Crawl-Space) ใช้หัวอัดน้ำยา (Sub-Soil Pressure Injection) อัดน้ำยาลงใต้ดินให้ห่างจากแนวคานด้านใน 15-20 ซม. โดยทิ้งระยะห่างกัน 150 ซม.ต่อจุดตลอดแนวคานด้านในทุกด้านโคนเสาทุกต้นและระบบท่อน้ำทิ้งทั้งหมดแล้วใช้หัวฉีดน้ำยา (Surface Sprayer) ฉีดเคลือบพื้นดินภายในซ้ำแบบปูพรมทุกตารางนิ้ว เพื่อให้น้ำยาซึมลงประสานกับน้ำยาซึ่งอัดไว้แล้วในระดับใต้คาน

2. การเจาะอัดเคลือบรอบนอกตัวอาคาร

2.1 บริเวณพื้นหินขัด กระเบื้องหรือ ค.ส.ล ใช้วิธีเจาะอัด เคลือบ น้ำยาและตกแต่ง เช่นเดียวกับการเจาะอัดเคลือบน้ำยาภายในอาคาร

2.2 บริเวณดินทราย หรือกรวด ใช้หัวอัดน้ำยาอัดน้ำยาให้ ห่างจาก แนวคานด้านนอก 20ซม. โดยทิ้งระยะห่างกัน 50 ซม. ต่อจุด ตลอดแนวคานด้านนอก

2.3 การฉีดเคลือบพื้นที่รอบนอกตัวอาคาร ใช้หัวฉีดน้ำยา (Surface Sprayer) ฉีดเคลือบพื้นดินแบบปูพรมไว้ทุกตารางนิ้ว ตลอดแนวขอบ 1 เมตร รอบตัวอาคาร

3. การฉีดเคลือบน้ำยาโครงไม้ (Wood Treatment)

โดย ใช้หัวฉีดน้ำยา (Low Pressure Surface - Sprayer) ฉีดเคลือบโครงไม้ ฝ้าเพดาน โดยเน้นหนักตามรอยเลื่อน รอยต่อของโครงไม้น้ำยาเคลือบและซึมเนื้อไม้อย่างทั่วถึง

Design by FJ DESIGN :: รับทำ Website บริษัทกำจัดปลวกกำจัดแมลง โทร : 083-093-3206 ติดต่อเรา