สายด่วน : 0-3805-5943-4, 08-6369-9131, 09-6146-4551

บริการของเรา

ระบบราดน้ำยาเคมี

กรณีที่ลูกค้ามีความต้องการให้ทำการราดน้ำยาเคลือบชั้นผิวหน้าดินก่อนปิดทับแผ่นพื้นสำเร็จ หรือเทคอนกรีตสำเร็จในช่วงระยะการก่อสร้างของงานโครงสร้างอาคาร โดยแบ่งเป็นลำดับขั้นตอนสำคัญดังน

  1. 1. เข้าสำรวจพื้นที่หน้างานโดยให้คำแนะนำในการปรับพื้นหน้าดินให้เรียบร้อย เก็บเศษซากไม้ ถุงกระดาษปูนซีเมนต์ เป็นต้น ซึ่งเป็นอาหารสำคัญก่อเกิดปลวกได้ง่าย รวมถึงเศษอิฐหินปูนควรเก็บให้สวยงานเรียบร้อยก่อน
  2. 2. ทำการอัด/ราดน้ำยาตามสัดส่วนมาตรฐานการผสมแต่ละชนิดเคมีที่เลือกใช้ให้เหมาะสมถูกต้อง ทำการผสมน้ำทำละลายให้เข้ากันตามคำแนะนำฉลากวิธีการใช้อย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานเฉพาะเป็นผู้ดำเนินการฉีดพ่น/อัดลงใต้ดิน ให้ควบคุมบริเวณ ด้วยเครื่องแรงดันประมาณ 25 ปอนด์ ระยะการอัดทุกตารางเมตรยิ่งส่งผลคุณภาพได้ยาวนาน คลอบคลุมชั้นเม็ดดินในระดับความลึก ประมาณ 1-2 เมตร ตามมาตรฐานทางวิชาการทำการทดลองจากห้องวิจัยแต่ละชนิดกลุ่มเคมีที่ผู้บริโภคเลือกใช้เป็นสำคัญ
  3. 3. แนะนำท่านลูกค้า/ผู้รับเหมา ควรปิดพื้นคอนกรีตสำเร็จ/เททับคอนกรีตสำเร็จ ภายในวันเดียวกัน หากไม่ควรจัดหาแผ่นพลาสติกปกคลุมอีกชั้นก่อน เพื่อป้องกันการอุดตันจากน้ำยาปูนคอนกรีต และการชะล้างจากฝน หากจำเป็นต้องทำกันในช่วงฤดูกาลฝนตกชุก
  4. 4. รับประกันผลงาน 1-3 ปี ด้วยคุณภาพมาตรฐานเคมีภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง อย. กระทรวงสาธารณสุข

กรรมวิธีการทำบริการ, การรับประกัน และตรวจสอบ

- สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
- ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก ตามรอยแตก รอยร้าว และจุดที่พบปัญหา
- เจาะพื้นเปิดชั้นหน้าพื้นให้ทะลุลงใช้ดินตามจุดสำคัญ เพื่ออัดน้ำยาเคมีลงดินป้องกันควบคุมกำจัดปลวกใต้พื้น อาคารบ้านเรือนเมื่อครั้งแรกรับบริการเป็นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรักษาสภาพความเป็นพิษในชั้นดินป้องกันปลวกรังใหม่เข้าบุกรุกภายในบ้าน
- ใส่เคมีผงปลวกเฉพาะพื้นที่ที่จำเป็น อาทิเช่น ภายในแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์ ,ระบบเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรทั้งหมด และบนฝ้าเพดาน หรือเฟอร์นิเจอร์ไม้ ที่ไม่อาจทนความชื้นของเคมีชนิดน้ำได้มากพอ เพื่อกำจัดการลุกลามของปลวก เป็นต้น
- สำรวจ / ตรวจเช็ค ปัญหาปลวกทุกครั้งที่เข้าทำบริการตามจุดเสี่ยงก่อเกิดปลวกต่างๆ เช่น วงกบประตู วงกบหน้าต่าง ภายในห้องเก็บของ ห้องใต้บันได ห้องน้ำ ช่องชาร์ปน้ำทิ้ง ตู้หนังสือ ตู้เสื้อผ้า ที่ปล่อยทิ้งไว้นานๆ หรือสังเกตดูอุโมงค์ / ท่อทางเดินปลวกตามข้างฝา วงกบประตู หน้าต่าง ห้องใต้บันได หรือบริเวณใกล้ๆ ห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นต้น
- การขอความร่วมมือในการป้องกันกำจัดปลวกเบื้องต้น เช่น การจัดเก็บวางข้าวของเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ เช่น ตู้เสื้อผ้า ไม่ควรวางชิดผนัง / กำแพง เพื่อง่ายและคล่องตัวทุกครั้งที่เข้าทำการตรวจเช็ค

ขอความร่วมมือโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำผู้ให้บริการเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ภายหลังการรับบริการควรปฏิบัติดังนี้

1. เปิดห้อง/ประตู/หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทก่อนเปิดใช้เครื่องปรับอากาศ
2. ไม่ควรทำความสะอาดทันที ภายหลังที่ได้รับการฉีดพ่นน้ำยา ควรปล่อยให้แห้งซึมพื้นผิวเองตามธรรมชาติ เพื่อการยึดเกาะของสารเคมีแต่ละกลุ่มกำจัดแมลง เนื่องจากน้ำเป็นตัวทำละลายจึงมีความชื้นเกิดขึ้นบ้างในพื้นผิวที่รับบริการเป็นประจำ
3. ห้ามเข้าใช้พื้นที่ทันทีที่ได้รับบริการ ควรงดใช้พื้นที่ภายหลังได้รับบริการแล้วอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบายอากาศ)
4. ควรทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร/เครื่องดื่ม ก่อนใช้งานปกติ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยก่อนการบริโภคดีที่สุด
5. หากพบความผิดปกติ หรือไม่มั่นใจ ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญผู้ให้บริการทันที

Design by FJ DESIGN :: รับทำ Website บริษัทกำจัดปลวกกำจัดแมลง โทร : 083-093-3206 ติดต่อเรา