สายด่วน : 0-3805-5943-4, 08-6369-9131, 09-6146-4551

ข่าวสาร

นับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมพงษ์ บรรจงผล ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด อีกต่อไป หากบุคคลนี้กระทำการแอบอ้างโดยใช้ชื่อบริษัทฯ ใฃ้ชื่อใกล้เคียงหรือชื่ออื่นใดหรือใช้ชื่อพนักงานใดๆ เพื่อการแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ ก็ตามทั้งก่อนหน้าและหลังจากนี้ไปทางบริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายหรือเกิดขึ้นทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาว วันทนา นาทรัพย์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

Design by FJ DESIGN :: รับทำ Website บริษัทกำจัดปลวกกำจัดแมลง โทร : 083-093-3206 ติดต่อเรา